centrum medyczne Wrocław

Rehabilitacja kardiologiczna po zawale – ile trwa i jak wygląda?

Rehabilitacja kardiologiczna to działania obejmujące profesjonalną opiekę medyczną, indywidualny program ćwiczeń fizycznych oraz zmianę stylu życia i nawyków żywieniowych pacjenta. Rekonwalescencja po zawale przebiega kilkuetapowo i powinna być wprowadzona jak najwcześniej. Dowiedz się, jak wygląda rehabilitacja po zawale mięśnia sercowego.
Rehabilitacja kardiologiczna po zawale Wrocław

Rehabilitacja kardiologiczna po zawale – czym jest?

Prawidłowo funkcjonujący układ krwionośny zaopatrza cały organizm w tlen i składniki odżywcze oraz umożliwia sprawną pracę serca. Nieodpowiedni tryb życia – zła dieta, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, brak aktywności fizycznej i inne, mogą prowadzić do miażdżycy tętnic, utrudniającej lub uniemożliwiającej przepływ krwi w naczyniach krwionośnych, w tym tętnicy wieńcowej, która doprowadza krew do serca. Niedokrwienie mięśnia sercowego powoduje zawał.

Aby pacjent po przebytym ataku mógł odzyskać pełną sprawność, konieczne jest wdrożenie rehabilitacji kardiologicznej.

Rekonwalescencja po zawale serca to zespół działań, które mają umożliwić powrót do optymalnych warunków fizycznych, psychicznych oraz socjalnych pacjenta zmagającego się z chorobami serca. Przebyta rehabilitacja daje szansę na czynny udział w życiu społecznym i zawodowym, a tym samym – poprawę jakości i komfortu życia.

Rehabilitacja kardiologiczna zalecana jest nie tylko pacjentom, którzy przeżyli zawał serca. Stosuje się ją także:

 • po by-passach,
 • po wszczepieniu rozrusznika serca,
 • po zabiegach kardiochirurgicznych (m.in. wszczepieniu zastawek czy przeszczepie serca),
 • w przypadku niewydolności serca,
 • u osób z wadami serca.

Rehabilitacja po zawale serca – cele

Głównym celem rehabilitacji kardiologicznej jest powrót do stanu sprawności ruchowej sprzed zawału. Co więcej, rekonwalescencja ma umożliwić:

 • ograniczenie postępów choroby,
 • zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym,
 • wyeliminowanie ryzyka chorób współistniejących,
 • wykonywanie codziennych obowiązków domowych,
 • utrzymanie aktywności zawodowej,
 • poprawę komfortu życia.

Zdarza się także, że osoby po zawale wymagają wsparcia psychologicznego. Tego typu pomoc jest częścią rehabilitacji kardiologicznej – szczególnie, jeśli pacjenci doświadczają stanów depresyjnych i lękowych.

Rehabilitacja kardiologiczna po zawale serca – etapy

Dokładny przebieg rehabilitacji zależy od stanu pacjenta po przebytym incydencie zawałowym. Program ćwiczeń zostaje opracowany przez fizjoterapeutę, który dokonuje oceny funkcjonalnej. Jeśli dany pacjent zakwalifikuje się do grupy wysokiego ryzyka powikłań, badania przeprowadzane będą każdorazowo przed rozpoczęciem codziennych ćwiczeń.

Rehabilitacja kardiologiczna dzieli się na rehabilitację wczesną – etap pierwszy i drugi, oraz późną – etap trzeci. Kolejne etapy rekonwalescencji wyglądają podobnie, niezależnie od indywidualnego stanu pacjenta.

Etap pierwszy

Etap pierwszy rozpoczyna się w szpitalu, po upływie około dwóch dób po zawale, o ile nie pojawią się powikłania. Wczesna rehabilitacja ma na celu usprawnienie fizyczne pacjenta. Obejmuje ćwiczenia oddechowe, ruchowe i relaksacyjne. Zaczyna się od prób siadania na łóżku i krótkich spacerów po sali i korytarzu szpitalnym. Podstawowa sprawność ruchowa powinna zostać przywrócona w okresie od kilku do kilkunastu dni.

Celem pierwszego etapu rekonwalescencji jest wypisanie pacjenta do domu w stanie stabilnym. Wychodząc ze szpitalu, osoba po zawale serca powinna być w stanie poruszać się na dystansie kilkudziesięciu metrów oraz wchodzić na pierwsze piętro. Aby ocenić wydolność pacjenta i odpowiednio zaplanować dalszą rehabilitację, przed wypisem przeprowadza się test wysiłkowy.

Etap drugi

Rehabilitacja może być kontynuowana w domu lub w jednym z wyspecjalizowanych ośrodków zamkniętych lub półotwartych. Realizowana jest w sanatoriach kardiologicznych, oddziałach rehabilitacji kardiologicznej oraz poradniach rehabilitacji kardiologicznej.

Podczas tego etapu rekonwalescencji pacjenci poddawani są pełnej diagnostyce. Indywidualny program ćwiczeń fizycznych tworzony jest na podstawie prób wysiłkowych na cykloergometrze lub bieżni mechanicznej. Pod uwagę bierze się także wyniki badań kardiologicznych – m.in. badań echokardiograficznych serca, monitoringu tętniczego krwi i USG Dopplera.

Etap trzeci

Późna rehabilitacja kardiologiczna opiera się przede wszystkim na wprowadzeniu zmian do dotychczasowego trybu życia, aby utrzymać organizm w dobrej kondycji i zminimalizować ryzyko nawrotu schorzeń.

Podczas trzeciego etapu rekonwalescencji osoba chora wdraża w życie zalecenia lekarskie i uczy się samodzielnej kontroli stanu zdrowia. W tym momencie należy podtrzymywać ustalone leczenie farmakologiczne i stopniowo zwiększać codzienną aktywność fizyczną. Bez względu na indywidualnie dobrany model ćwiczeń, wszystkim pacjentom zaleca się spacery na świeżym powietrzu – co najmniej trzy trzydziestominutowe wyjścia w tygodniu.

Ile trwa rekonwalescencja po zawale?

Dla osób po zawale serca rehabilitacja kardiologiczna rozpoczyna się jeszcze na oddziale szpitalnym, po upływie nie więcej niż 48 godzin. Pierwszy etap rekonwalescencji trwa około 2 tygodni, drugi – od 4 do 12 tygodni. Z kolei ostatni, trzeci etap trwa przez resztę życia. Polega na długoterminowej zmianie stylu życia, nawyków żywieniowych i utrzymywania rygorów dotyczących aktywności fizycznej.

Gdzie odbyć rehabilitację po zawale serca?

Istnieje wiele ośrodków i sanatoriów, które oferują kompleksową rehabilitację po zawale serca. Większość z nich posiada możliwość dofinansowania leczenia ze środków NFZ, o ile pacjent posiada skierowanie od lekarza.

Centrum medyczne Sports Medic Wrocław zapewnia pełną opiekę kardiologiczną – od konsultacji, przez próby wysiłkowe, badania Holtera i echokardiograficzne serca, aż po rehabilitację.

W centrum Sports Medic o stan zdrowia pacjentów troszczą się najlepsi wrocławscy specjaliści. Proces rekonwalescencji rozpoczyna się od specjalistycznego wywiadu z kardiologiem. Następnie pacjent zostaje przypisany do fizjoterapeuty, który wraz z indywidualnym trenerem medycznym ustala program ćwiczeń.

BIBLIOGRAFIA:

Gziut I. A., Sobieszek A., Milewski K., Rehabilitacja kardiologiczna u pacjentów po zawale serca, Kardiologia Inwazyjna 2018, nr 1 (13).

Smarż K., Rehabilitacja kardiologiczna w różnych sytuacjach klinicznych – etapy, wskazania, przeciwwskazania, bezpieczeństwo, Postępy Nauk Medycznych 2008, nr 10.

Umów wizytę w Sports Medic Wrocław:

ul. Dokerska 2A
Wrocław

ul. Swojczycka 69
Wrocław

sports-medic_logo_RGB

Najmocniej przepraszamy!

Państwa uwagi są dla nas niezwykle istotne.
Dlatego bardzo prosimy o anonimowe podzielenie się opinią co powinniśmy poprawić.

Dr n. med. Paweł Prostak

Dyrektor Medyczny

Kajetan Maćkowiak to właściciel Sports Medic, który posiada wieloletnie doświadczenie w rozwijaniu branży startupowej we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe pozwala mu na efektywne rozwijanie biznesu oraz zarządzanie działaniami marketingowymi. Były koszykarz i pasjonat sportu, który swoją wiedzę i zdobyte na parkiecie doświadczenie przekuwa w realizowane na bieżąco sukcesy grupy kapitałowej Praise Group. 

Filip Zając

Koordynator Fizjoterapii

Osoba zarządzająca częścią fizjoterapii w Centrum Medycznym Sports Medic. Doświadczenie zawodowe zdobywał w prywatnym gabinecie fizjoterapii oraz w klubie sportowym Gwardia Wrocław z którym współpracuje nadal.

W SportsMedic odpowiedzialny jest za sprawne funkcjonowanie części fizjoterapii co pozwala pacjentom na szybki powrót do sprawności.

Patrycja Marszałek Sports Medic

Patrycja Marszałek

Menedżer placówek Sports Medic

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na Wydziale Nauk o Zdrowiu – Kierunek Zdrowie Publiczne. Związana z ochroną zdrowia od 2012 r., swoje doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w prywatnych jak i państwowych placówkach medycznych m.in. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu.

W SportsMedic zajmuje się kompleksowym zarządzaniem rejestracją, przeprowadza rekrutację oraz szkolenie
nowych pracowników, opracowuje i wdraża efektywny model sprawnie i rzetelnie działającej rejestracji.
Ponadto do jej obowiązków należy kompleksowa opieka nad pacjentami kierowanymi na zabiegi operacyjne w
Naszej placówce SportsMedic Clinic oraz ścisła współpraca z personelem medycznym.

Sebastian Młyńczak

Dyrektor placówek Sports Medic

Dyrektor zarządzający Centrum Medycznym SportsMedic Sp. z o.o.. Z zarządzaniem w ochronie zdrowia związany od 2008 roku, doświadczenie zawodowe zdobywał w największych placówkach zdrowotnych na dolnym śląsku, m.in: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza- Radeckiego, Milickie Centrum Medyczne, Wrocławskie Centrum Zdrowia.

W SportsMedic odpowiedzialny za sprawne funkcjonowanie i budowanie wizerunku placówki oraz wyznaczanie nowych kierunków rozwoju Centrum. Ponadto do jego obowiązków należy pozyskiwanie i rozbudowa struktury kadry oraz budowanie relacji biznesowych i partnerskich w zakresie współpracy z innymi podmiotami.

Kajetan Maćkowiak

Właściciel

Kajetan Maćkowiak to właściciel Sports Medic, który posiada wieloletnie doświadczenie w rozwijaniu branży startupowej we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe pozwala mu na efektywne rozwijanie biznesu oraz zarządzanie działaniami marketingowymi. Były koszykarz i pasjonat sportu, który swoją wiedzę i zdobyte na parkiecie doświadczenie przekuwa w realizowane na bieżąco sukcesy grupy kapitałowej Praise Group.