Czym się różni zwichniecie od skręcenia stawu?

Zwichnięcie stawu oraz jego skręcenie są terminami bardzo często używanymi zamiennie. Warto jednak wskazać, że odnoszą się one do innych dolegliwości. Czym dokładnie jest zwichnięcie stawu, a czym jego skręcenie? Jak postępuje się w przypadku ich wstąpienia?

Zwichnięcie stawu oraz jego skręcenie są terminami bardzo często używanymi zamiennie. Warto jednak wskazać, że odnoszą się one do innych dolegliwości. Czym dokładnie jest zwichnięcie stawu, a czym jego skręcenie? Jak postępuje się w przypadku ich wstąpienia?

Czym jest zwichnięcie stawu?

Zwichnięcie stawu to dolegliwość, w której kości, które łączą się, tworząc staw, zmieniają swoją normalną pozycję na skutek czynników zewnętrznych.

Taka dolegliwość może być wywołana różnymi rodzajami urazów, na przykład wypadkami samochodowymi, urazami podczas uprawiania sportów. Również do zwichnięcia stawu może dojść na skutek wad wrodzonych, na przykład dysplazji stawu, przy schorzeniach powodujących zaburzenie stabilizacji stawu, nowotworach.

Najczęściej zwichnięcie stawów dotyczy stawów większych, na przykład kolanowego, biodrowego albo ramiennego.

Objawy zwichnięcia stawu obejmują przede wszystkim:

 • znaczny ból
 • obrzęk
 • tkliwość tkanek
 • krwiaki
 • zmianę wyglądu stawu
 • nieprawidłowe ustawienie kończyny

Po zwichnięciu staw staje się niestabilny i często ma ograniczoną ruchomość, dlatego może uniemożliwia poruszanie się.

W niektórych przypadkach może również dojść do uszkodzenia innych otaczających staw struktur, na przykład chrząstek, więzadeł, nerwów lub naczyń krwionośnych.

Leczenie zwichnięcia stawu zazwyczaj polega na ustawieniu kości w ich właściwej pozycji poprzez prawidłowe ustawienie ich względem siebie. Zwykle odbywa się to w znieczuleniu ogólnym albo miejscowym. W przypadku zwichnięć otwartych, uszkodzonych tkanek, stosowane jest leczenie operacyjne.

Po przywróceniu prawidłowej pozycji stawu konieczne może być jego unieruchomienie, na przykład przez ortezę lub gips, co wspomaga procesy gojenia.

Rekomendowana jest również fizjoterapia, która ma na celu przywrócenie siły i zakresu ruchu uszkodzonego stawu.

Czym jest skręcenie stawu?

Skręcenie stawu to dolegliwość występująca wtedy, gdy więzadła łączące kości w stawie zostały uszkodzone – naciągnięte, rozerwane albo oderwane. W takim przypadku struktury otaczające staw, w tym torebka stawowa, chrząstka, także mogą zostać uszkodzone. Niekiedy dochodzi też do uszkodzeń kości.

Do skręcenia stawu dochodzi na skutek jego nagłego skręcenia lub szarpania, na przykład może dojść do niego podczas uprawiania sportów czy wypadków.

Skręcenie może dotyczyć wszystkich stawów, ale najczęściej występuje w kostce, kolanie lub nadgarstku.

Objawy skręcenia stawu to przede wszystkim:

 • ból
 • obrzęk
 • krwiaki
 • trudności w poruszaniu stawem
 • uczucie ciepła skóry

W cięższych przypadkach może dochodzić do pojawienia się znacznych krwawych wylewów wokół uszkodzonego stawu.

Leczenie skręcenia stawu obejmuje przede wszystkim jego unieruchomienie, na przykład za pomocą opaski albo gipsu. W przypadku zapaleń rekomenduje się niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). W niektórych przypadkach może być zalecana operacja, gdy doszło do powstania znacznego krwiaka albo oderwania struktur.

W przypadku skręceń rekomenduje się również fizjoterapię, która pozwala na poprawę pracy stawu i zmniejsza ryzyko jego ponownego uszkodzenia.

Zwichnięcie a skręcenie stawu – czym się różnią?

Zwichnięcie i skręcenie to urazy dotykające stawów, natomiast nie są one tym samym. Jakie są główne różnice między zwichnięciem a skręceniem?

Zwichnięcie występuje, gdy kości przemieszczają się ze swojej normalnej pozycji w inną pozycję względem siebie. Z kolei skręcenie występuje, gdy więzadła łączące kości w stawie są nadmiernie rozciągnięte albo rozdarte.

Zarówno w przypadku skręcenia, jak i zwichnięcia mogą pojawić się takie same objawy, czyli ból, obrzęki, krwiaki, trudności z ruchomością kończyny.

Gdy pojawią się takie objawy, rekomendowane jest udanie się jak najszybciej do lekarza, który będzie mógł przeprowadzić leczenie odpowiadające rodzajowi danej dolegliwości. Leczenie zwykle polega na nadaniu odpowiedniej pozycji i usztywnieniu uszkodzonego stawu, ale nie kiedy konieczne jest leczenie operacyjne.

Po zwichnięciu i złamaniu rekomendowane jest również skorzystanie z fizjoterapii, która pomaga powrócić do pełnej sprawności.

Umów wizytę w Sports Medic Wrocław:

ul. Dokerska 2A
Wrocław

ul. Swojczycka 69
Wrocław

sports-medic_logo_RGB

Najmocniej przepraszamy!

Państwa uwagi są dla nas niezwykle istotne.
Dlatego bardzo prosimy o anonimowe podzielenie się opinią co powinniśmy poprawić.

Dr n. med. Paweł Prostak

Dyrektor Medyczny

Kajetan Maćkowiak to właściciel Sports Medic, który posiada wieloletnie doświadczenie w rozwijaniu branży startupowej we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe pozwala mu na efektywne rozwijanie biznesu oraz zarządzanie działaniami marketingowymi. Były koszykarz i pasjonat sportu, który swoją wiedzę i zdobyte na parkiecie doświadczenie przekuwa w realizowane na bieżąco sukcesy grupy kapitałowej Praise Group. 

Filip Zając

Koordynator Fizjoterapii

Osoba zarządzająca częścią fizjoterapii w Centrum Medycznym Sports Medic. Doświadczenie zawodowe zdobywał w prywatnym gabinecie fizjoterapii oraz w klubie sportowym Gwardia Wrocław z którym współpracuje nadal.

W SportsMedic odpowiedzialny jest za sprawne funkcjonowanie części fizjoterapii co pozwala pacjentom na szybki powrót do sprawności.

Patrycja Marszałek Sports Medic

Patrycja Marszałek

Menedżer placówek Sports Medic

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na Wydziale Nauk o Zdrowiu – Kierunek Zdrowie Publiczne. Związana z ochroną zdrowia od 2012 r., swoje doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w prywatnych jak i państwowych placówkach medycznych m.in. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu.

W SportsMedic zajmuje się kompleksowym zarządzaniem rejestracją, przeprowadza rekrutację oraz szkolenie
nowych pracowników, opracowuje i wdraża efektywny model sprawnie i rzetelnie działającej rejestracji.
Ponadto do jej obowiązków należy kompleksowa opieka nad pacjentami kierowanymi na zabiegi operacyjne w
Naszej placówce SportsMedic Clinic oraz ścisła współpraca z personelem medycznym.

Sebastian Młyńczak

Dyrektor placówek Sports Medic

Dyrektor zarządzający Centrum Medycznym SportsMedic Sp. z o.o.. Z zarządzaniem w ochronie zdrowia związany od 2008 roku, doświadczenie zawodowe zdobywał w największych placówkach zdrowotnych na dolnym śląsku, m.in: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza- Radeckiego, Milickie Centrum Medyczne, Wrocławskie Centrum Zdrowia.

W SportsMedic odpowiedzialny za sprawne funkcjonowanie i budowanie wizerunku placówki oraz wyznaczanie nowych kierunków rozwoju Centrum. Ponadto do jego obowiązków należy pozyskiwanie i rozbudowa struktury kadry oraz budowanie relacji biznesowych i partnerskich w zakresie współpracy z innymi podmiotami.

Kajetan Maćkowiak

Właściciel

Kajetan Maćkowiak to właściciel Sports Medic, który posiada wieloletnie doświadczenie w rozwijaniu branży startupowej we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe pozwala mu na efektywne rozwijanie biznesu oraz zarządzanie działaniami marketingowymi. Były koszykarz i pasjonat sportu, który swoją wiedzę i zdobyte na parkiecie doświadczenie przekuwa w realizowane na bieżąco sukcesy grupy kapitałowej Praise Group.